najděte si svůj byt
       pouze moje oblíbené
aktuality
16.12.2013
Do galerie přidány nové vizualizace bloku H.
25.9.2013
39 bytových a 9 nebytovýh jednotek. Neváhejte a sjednejte si schůzku v novém klientském centru společnosti EUROGEMA CZ na Horním Lánu na telefonu 725 350 350.
14.7.2013
!!!Výstavba na Horním Lánu pokračuje!!! Polyfunkční objekt HORNÍ LÁN III. navazuje na předchozí úspěšnou výstavbu v lokalitě Horní lán. Zahájení léto 2014.
kontakty

Telefon:
585 238 511

Mobil:
725 350 350

E-mail:
info@hornilan.cz

Financování

Financování je možné pomocí vlastních prostředků nebo pomocí všech typů úvěrů platných na českém finančním trhu. Při volbě hypotéčního úvěru nebo úvěru stavebního spoření může sloužit kupovaná bytová jednotka jako zástava.

Popis realizace koupě nemovitosti:

1)       Zamluvení nemovitosti – na základě prohlídky (telefonátu, e-mailu) lze nemovitost nezávazně bezplatně zamluvit na 7 dnů. Nejpozději 7. den po zamluvení je nutné (telefonicky) nahlásit, zda máte o nemovitost zájem, nebo zda zamluvení rušíte. V případě zájmu o nemovitost se pokračuje bodem 2).

2)       Rezervace nemovitosti – rezervace nemovitosti se provádí podpisem Rezervační smlouvy (REZSML). Rezervační smlouva rezervuje nemovitost do 30 dnů od data podpisu.  Rezervační poplatek je 1% z ceny nemovitosti. Tento poplatek je nutné zaplatit ve lhůtě splatnosti dle příslušné faktury a v případě neuzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní z viny zájemce (kupujícího) propadá ve prospěch prodávajícího. Prodávající se zavazuje předmět REZSML v době její platnosti neprodat třetí straně. V průběhu rezervačního období se domlouvá i způsob úhrady kupní ceny (platební kalendář – vzor na 2. straně tohoto dokumentu).

3)       Smlouva o budoucí kupní smlouvě (SOBSK) – podpisem SOBSK běží lhůta pro uhrazení ceny nemovitosti dle dohodnutého platebního kalendáře (v případě komplikací s úvěrem a podobně lze platební kalendář dodatkem smlouvy individuálně upravit). Jakmile je kupní cena uhrazena (buď na účet developera či do notářské / advokátní úschovy), přechází se k podpisu KS v bodě 4).

4)       Kupní smlouva (KSML) – po uhrazení celé kupní ceny developer připraví k podpisu Kupní smlouvu a Návrh na vklad vlastnického práva (jedno paré musí obsahovat ověřené podpisy obou stran). Po podpisu developer doručí výše uvedené dokumenty na příslušný Katastrální úřad. Na vyřízení zápisu má KÚ 30 dnů, ve kterých musí zápis vlastnického práva provést, což potvrdí tím, že po provedení zápisu všem účastníkům zašle potvrzenou Kupní smlouvu. Po obdržení potvrzené KS se ke dni podání Návrhu na vklad stáváte majiteli nemovitosti.

Vzorový platební kalendář

Č.

Splátka Kč / %

Splatnost

Upřesnění

1.

1%

do 14 dnů od podpisu rezervační smlouvy

rezervační poplatek

2.

30%

do 30 dnů od podpisu SOBSK

 

3.

50%

po zavkladování prohlášení vlastníka

„vznik“ jednotky na katastru nemovitostí

4.

19%

po kolaudaci

 

Poznámka:

Budoucí prodávající se pro případ zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty zavazuje upravit kupní cenu tak, aby konečná cena s DPH uvedená ve smlouvě zůstala pro budoucího kupujícího zachována, a to za předpokladu, že na účet budoucího prodávajícího bude přede dnem, kdy má dojít ke změně sazby daně, připsána část kupní ceny odpovídající minimálně 70% kupní ceny (před její případnou úpravou o cenu klientských změn). Na případné změny kupní ceny z důvodu klientských změn se použije sazba daně platná a účinná ke dni připsání příslušné platby na účet budoucího prodávajícího.

* Vaše jméno:
* E-mail známého:
Vzkaz známému:
potvrzovací kód * Opište prosím číslo z obrázku:
* jsou povinné položky a je nutné je vyplnit.

* Typ reakce:
* Předmět sdělení:
* E-mail:
Jméno:
potvrzovací kód * Opište prosím číslo z obrázku:
* jsou povinné položky a je nutné je vyplnit.